Edunvalvonta

VR – RAUTATIELOGISTIIKKA KAAKKOINEN ALUE 2021-2024

Pääluottamusmies Arto Finne 040866 6084

1. Varapääluottamusmies Mika Kurttila

2. Varapääluottamusmies Manu Punkkinen


VR – Logistiikka Kouvolan alue 2021-2024

Työpisteet:  Kuusankoski, Inkeroinen, Lahti ja Loviisa

Työpaikkaluottamusmies: Markku Inkeroinen 0400 882638

Työpaikkavaraluottamusmies: Atte Permanto 045 357 6188 


Matkustajaliikenne Kouvolan, Jyväskylä, Kuopio -alue 1.1.2019-31.12.2022

Pääluottamusmies: Jukka Kämäräinen (os.61)

Varapääluottamusmies: Jarmo Paasonen (os.72)


Kouvola, työpisteluottamusmies

Työpisteluottamusmies: Jarmo Paasonen

Varatyöpisteluottamusmies:  Berit Ojala 040 8666951


EDUNVALVONTAA JA ”VALVONNAN ETUJA”

helmi 10, 2020

Kaikkien aikojen rikkonaisin alkuvuosi on meneillään työmarkkinakentällä. Tiettyjen haasteiden 
edessä teemme kovaa työtä jokainen järjestö- ja luottamushenkilöt. Edellisen porvarihallituksen 
jälkien korjaus vaatii suuria ponnisteluja mm. paljon puhetta ja hampaiden kiristelyä aiheuttaneet 
Kiky-tuntien pois saamiseksi sopimuksista. Työnantajanleirin mahtipontinen valvonta neuvottelujen 
koordinoimiseksi asettaa omat haasteensa Tes-neuvottelujen etenemiselle!

Työmarkkinarauha on järkkynyt ja uusia toimenpiteitä on tuloillaan ja median avulla käydään 
henkistä taistelua oikeuksista/kilpailukyvystä naapurimaihin verraten. Julkisella sektorilla on 
vuosien saatossa kasaantuneet paineet joka tuntuu hyvinkin räjähdysherkältä tilanteelta tällä hetkellä 
ja kun miettii miten naisvaltaisia aloja on kohdeltu kaltoin työnantajan suunnalta, neuvottelutilanteissa 
ollaan tässä tilanteessa. Myös Ammattiliitot on saaneet osansa ja siinä toimiminen on yritetty saattaa 
huonoon valoon.. jopa niin pitkälle on menty työnantajan toimesta että jäsenmaksujen kerääminen on 
lopetettu työnantajan toimesta.

Rautatiesektorilla Tes-sopimuksemme on päättynyt 31.1-2020. Uudet neuvottelut on aloitettu loppusyksystä 
ja tunnustelujen merkeissä pienin askelin on edetty. Edunvalvonta ketju toimii molempiin suuntiin lähes 
kiitettävästi ja vaikka siinäkin on parannettavaa, herää vääjäämättä kysymys ei-aktiivit jäsenet jotka tekevät 
sitä omaa ahkeraa työtään, miten saadaan heidän oma mielipiteensä kuuluviin?

Useasti on noussut esille kysymys jäsenistön keskuudessa ketä ne ”LIITON Miehet ” ovat?

Tämä osaltaan kertoo, että ne liiton miesten näkyminen kentällä on ollut vähäistä ja niiden yksittäisten 
työpaikkojen jäsenten halu kertoa heille mitä nykyaikaiselta ammattiliitolta halutaan ja mitä on jäänyt 
unohduksiin osittain?

Aktiivien mielipiteet saadaan kyllä kuulluksi, mutta kuinka yksittäisten jäsenten mielipiteet saadaan kuuluviin, 
on pohdinnan paikka meille kaikille?

Ammattiliittojen pitää uudistua ja kehittää toimintaansa enemmän vielä jäsenistö läheisemmäksi. 
Välillä meille varmasti tulee kaikille saamattomuuden tunne vaikka teemme tahoillamme kovaa työtä 
jäsenistön hyväksi, jotta jäsenistöllämme on hyvä olla työyhteisössään. Toivotan neuvottelijoille jaksamista ja 
sekä luottamushenkilöille sitä hyvää ja arvokkaan työn tekemistä mikä varmasti kantaa hedelmää aikanaan 
vaikka se ei aina jäsenistölle näkyisikään heti joka päiväisessä työyhteisössä. Kun aikanaan neuvottelut saadaan 
maaliin, niin hetken ansaitun hengähdystauon jälkeen on hyvää aika laittaa kenttäkierrokset kalenteriin ja siirtyä 
yksittäisille työpaikoille ajan kanssa. Uskon, että sieltä niitä lisää rehellisiä mielipiteitä on saatavilla niille kaikille niitä haluaville?

Raideammattilaisten hallituksen jäsen

Kouvolan ratapihan pääluottamusmies / Kaakon-alueen työsuojeluvaravaltuutettu

Arto Finne